Projekti fekalnih in meteornih kanalizacij

  • PROJEKT KOMUNALNE UREDITVE STANOVANJSKEGA NASELJA V LJUTOMERU
  • PROJEKT IZGRADNJE ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJE ZA VASI JASTEBCI IN LAČAVEC
  • PROJEKT ZA UREDITEV ODVODNJAVANJA POPLAVNEGA OBMOČJA IN PLOČNIKA V ODRANCIH
  • PROJEKT ZA ODVODNIK STARA KOZARICA (KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU)