Banke cestnih podatkov

1. Poročilo za izvedeno delo – Ureditev priključka D-4 na G1-5/0335, Impoljca – Brestanica v km 8.140,50 – Levo

2. Poročilo za izvedeno delo – Ureditev priključka D-6 na G1-5/0361, Brestanica - Krško v km 0.525,50 – Levo

3. Poročilo za izvedeno delo – Ureditev priključka L-2N na R3-679/3909, Breg – Sevnica - Brestanica v km 18.564,00 – Desno

4. Poročilo za izvedeno delo – Gradnja pločnika z javno razsvetljavo ob državni cesti G1-2/0250 Spuhlja – Ormož, od Mihovcev pri Veliki Nedelji do odcepa za Hajndl

5. Poročilo za izvedeno delo – Izdelava naprave za umirjanje prometa na Ljutomerski cesti v Ormožu, državna cesta R1-230, odsek 1312 Ormož, v km 1+255

6. Poročilo za izvedeno delo - Postavitev zaščite za motoriste – odbojna ograja za motoriste na cesti:

- R1-214, odsek 1157 Stari Log – Dvor od km 11+238 do 11+266

- G2-105, odsek 0256 Novo Mesto (revoz) - Metlika od km 2+940 do 12+714

- R2-419, odsek 1204 Novo Mesto - Šentjernej od km 8+458 do 8+538

- R2-427, odsek 1351 Latkova vas – Trbovlje od km 14+280 do 15+144

- G2-111, odsek 0373 Ruda (Izola) - Valeta od km 7+496 do km 7+657

- R2-409, odsek 0313 Rižana - Dekani od km 2+564 do km 2+648

- G1-6, odsek 0343 Ilirska Bistrica – MP Jelšane od km 3+326 do km 5+968

- R2-409, odsek 0305 Rauberkomanda - Postojna od km 0+434 do km 0+948

- G2-102, odsek 1039 Most na Soči - Bača od km 1+212 do km 1+354

- R1-219, odsek 1242 Bizeljsko - Čatež od km 5+508 do km 5+632

- R2-430, odsek 0278 Tepanje – Slovenske Konjice od km 0+164 do km 1+746

- R1-207, odsek 1058 Črni vrh - Col od km 0+674 do km 1+692

- R1-207, odsek 1413 Col – Ajdovščina od km 6+504 do km 6+574

- R1-219, odsek 1240 Golobinjek - Bistrica od km 6+530 do km 6+721

7. Poročilo za izvedeno delo – Kolesarska steza Ljutomer – Radomerje na cesti – R1-230/1310 Ljutomer – Pavlovci

8. Poročilo za izvedeno delo – Ureditev odcepa Krak A na G1-1-0726 Koroški most – Cesta proletarskih brigad v km 1+750