IZVEDENA BCP POROČILA

1. Ureditev križišča državnih cest R1-225/1083 in RT-923/1087 ter državne ceste R1-225/1084, od km 0,000 do km 0,500 v naselju Stahovica (Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.) (leto izdelave 2021)

2. REKONSTRUKCIJA CESTE R3-633/1098 JEREKA – JEZERO OD KM 0,705 DO KM 1,325 (INKAING, d.o.o.), (leto izdelave 2021)

3. Rekonstrukcija mostu čez Mali Obrh (LJ0274) v Kozarišču na cesti RT-915/2427 v km 25+965 (IPI d.o.o.), (leto izdelave 2020)

4. Nadomestni most MS0332 čez Bodonski potok na cesti R3-715/5645, v km 10+790 (M. Sobota – Skakovci) (IPI d.o.o.) , (leto izdelave 2020)

5. Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici (MB0298) na R3-703/6303 v km 3,260 (UB – PROJEKT D.O.O), (leto izdelave 2020)

6. Postavitev in zamenjava varnostnih ograj na odstavnem pasu na AC A1, A3, H5, H6, območje AC baze Kozina (Petrič d.o.o.), (leto izdelave 2019)

7. Rekonstrukcija mostu čez Lučnico pri Podvolovljeku (CE0236) na cesti – RT-924/3559 Podlom – Luče (UB – PROJEKT D.O.O) (leto izdelave 2019)

8. Rekonstrukcija R1-235/0318 Petanjci – Tišina, od km 2+820 do km 3+870 (skozi Tišino), (GMW d.o.o.), (leto izdelave 2019)

9. Modernizacija makadamske ceste RT-915, odsek 1376 Il. Bistrica – Grda Draga od km 11+950 do km 18+915, dolžine 6.965 m (CPK d.d.) , (leto izdelave 2019)

10. Ureditev regionalne ceste R3-688/1233 Polčane – Majšperk od km 10+080 do km 10+247 in MOSTU MB0097 ČEZ LOŽNICO na R3-688/1233 Polčane – Majšperk (IPI d.o.o.,), (leto izdelave 2018)

11. AC A4 Slivnica – MMP Gruškovje (meja HR) na cesti – 0094 Podlehnik – MMP Gruškovje od km 2+027 do km 7+795 (Euro-Asfalt Ljubljana d.o.o.) , (leto izdelave 2018)

12. Regionalne ceste vzdolž AC A4,
R2-454/1522 od km 1+605 do km 4+630,
R2-454/6252 od km 0+000 do km 0+669,
R2-454/1523 od km 0+000 do km 2+775,
R3-689/6260 od km 0+000 do km 0+261
(Euro-Asfalt Ljubljana d.o.o.) , (leto izdelave 2018)

13. Rekonstrukcija viadukta Ponikve NM 0017 v km 1,384, R1-215, odsek 1490 Grm – Šentjurij (IPI d.o.o.,), (leto izdelave 2018)

14. Nadomestna gradnja mostu čez Veliko Krko (MS0337) in most čez njen pritok na R3-724/5693 Hodoš-Domanjševci v km 0,520 Šentjurij (IPI d.o.o.,), (leto izdelave 2018)

©  ASPA-ing 2021 / Vse pravice pridržane. Pogoji poslovanja
Na vrh