Pomik dol

STORITVE

Dobre ideje, popolni projekti in zadovoljne stranke so naš navdih pri delu.

Dobre ideje, popolni projekti in zadovoljne
stranke so naš navdih pri delu.

STORITVE

ARHITEKTURA
STATIKA
PROJEKTIRANJE
NADZOR
VODENJE
BCP

Smo ekipa inženirjev in arhitektov ki radi ustvarjamo in prisluhnemo željam stranke, že od leta 2008.
Z uspešno realiziranimi projekti in doslednostjo  smo si pridobili zaupanje, ki se je obrestovalo v sodelovanju s številnimi naročniki.

Izdelujemo vso projektno dokumentacijo,  OD ZAČETKA DO KONCA. Po želji, lahko izdelamo samo določen segment oz. fazo.

01.

Izdelava dokumentacije:

  • idejna zasnova (IDZ) in idejni projekt (IDP). Projekt predstavimo na nivoju 3D, po želji pa pripravimo tudi 4D animacijo.
  • dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD), vključno s pridobivanjem projektnih pogojev in mnenj  oz. soglasij.
  • projekt za izvedbo (PZI). Izdelamo oz. zagotovimo načrte vseh področij- arhitekture, gradbenih konstrukcij-statika, gradbenih konstrukcij-zunanja ureditev, elektrotehnike, strojništva, geologije in geodezije. Načrte  gradbenih konstrukcij izdelujemo tudi za druga projektantska podjetja.
  • projekt izvedenih del (PID)

Dokumentacijo izdelamo za vse vrste objektov. Za stanovanjske, poslovne (gostinske, upravne, trgovske…), industrijske, stavbe splošnega družbenega pomena (šole, vrtci, arhivi… ), stavbe za šport, kmetijske in druge stavbe ter gradbeno inženirske objekte-ceste, kolesarske steze, premostitvene objekte ipd…

 

Nadzor:

Poleg priprave dokumentacije lahko za vas vodimo celotni upravni postopek in gradnjo nadzorujemo.

 

Izdelava popisov za banko cestnih podatkov:

Skladno z zakonodajo so izvajalci del na državnih cestah dolžni predati dokumentacijo za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah. Ena izmed dokumentacije, je poročilo za banko cestnih podatkov (BCP), ki ga lahko izdelajo samo usposobljeni popisovalci. Smo usposobljeni popisovalec teh podatkov, kar pomeni, da za izvajalce na državnih cestah izdelamo poročilo o poteku, elementih, prometu, stanju in opremi cest ter objektov, ki se vodijo v evidenci tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih in so sestavni del banke cestnih podatkov (BCP).

©  ASPA-ing 2021 / Vse pravice pridržane. Pogoji poslovanja
Na vrh